Pilarka łańcuchowa 962
Pilarki spalinowe Oleo-Mac
Cena:
 

 

Wypożyczalnia

Nasza firma zajmuje się również wypożyczaniem profesjonalnego sprzętu. 

              Cennik ważny od 01.09.2020r

Nazwa urządzenia

Stawka za pierwszą godzinę

[zł]

Stawka za kolejne godziny

[zł]

Stawka dzienna

[zł]

Kaucja

[zł]

Wertykulator spalinowy

30

30

180

400

Glebogryzarka spalinowa

30

30

180

400

Wiertnica spalinowa

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Rozdrabniacz do gałęzi spalinowy

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Dmuchawo-Odkurzacz spalinowy

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Nożyce do żywopłotu spalinowe

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Kosiarka spalinowa

30

30

180

400

Kosa spalinowa

30

30

180

400

Pilarka Spalinowa

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

Agregat prądotwórczy

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK

 

 

 

 

 

Walec do trawy 90cm 

Waga: 177KG napełniony wodą 

-

-

-

-

 

Uwagi: Aby wynająć urządzenie najlepiej odpowiednio wcześniej zrobić sobie rezerwację. Do odbioru wypożyczanego narzędzia należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, itp.) i z odpowiednią kwotą zależną od wypożyczanego urządzenia przeznaczoną na kaucję.


 

Poniżej przedstawiamy warunki na jakich świadczymy usługę wypożyczania.

·                                 Za zwrócenie sprzętu zabrudzonego pobierana jest opłata równa 1 godzinie wypożyczonego urządzenia.

·                                 Zwrócenie sprzętu po upływie wyznaczonego terminu wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty równej 50% wynagrodzenia za każdą godzinie opóźnienia.

·                                 Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu kaucję zwrotną zgodną z cennikiem. Kaucja zwrotna jest przyjmowana tylko w formie gotówki.

·                                 Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym sprzętu będącego przedmiotem najmu. Zwrócenie sprzętu zabrudzonego rodzi po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu należności zgodnie z cennikiem

·                                 Zwrócenie sprzętu po upływie terminu określonego w §2 powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu zwiększonego o 50% wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.

·                                 W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy, na podstawie rachunku przedłożonego przez Wynajmującego. Czas naprawy sprzętu liczy się jak czas wypożyczenia – ze wszystkimi skutkami finansowymi.

·                                 Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia, ani oddany w podnajem.

·                                 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

·                                 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd siedziby Wynajmującego.

·                                 Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji.

 
 
   


Nasi Partnerzy:
MENU:    Strona Główna O firmie Nasza oferta Serwis Promocje Galeria Kontakt projektowanie stron www iPolska.com.pl